מגשי אירוח

מגש דגים

(80 יחידות) 10 רולים
טוויסטד סלמון, טראפל רול, צ'יפוטלה רול, ניו סקין ספייסי רול, טונה סאקה, סופר ספייסי טונה, קלאסיק טונה, ריישי רול, תאי רול, דניסו רול

מגש מעורב

10 רולים | 80 יחידות (5 רולים טבעוניים ו5 רולים דגים המורכבים מהרולים המיוחדים של סאקו)
טראפל רול, טונה סאקה, ניו סקין ספייסי רול, טונה סאקה, סופר ספייסי טונה, ריישי רול, גרין רול, בטטה מקס, ווג'י טראפל רול, ווג'י צ'יפוטלה רול, מתאו רול

מגש טבעוני

(80 יחידות) 10 רולים
בטטה מקס רול 2X, גרין רול 2X, טראפל רול טבעוני 2X, צ'יפוטלה רול טבעוני 2X, מתאו רול טבעוני 2X

מגש דגים גדול

(128 יחידות) 16 רולים
טוויסטד סלמון X2, טראפל רול 2X, צ'יפוטלה רול, ניו סקין ספייסי רול 2X, קטרפילר רול, טונה סאקה רול, סופר ספייסי טונה 2X, קלאסיק טונה, ריישי רול, תאי רול, דניסו רול 2X

מגש מעורב גדול

(128 יחידות) 16 רולים
טראפל רול, צ'יפוטלה רול, ניו סקין ספייסי רול, טונה סאקה, סופר ספייסי טונה, ריישי רול, תאי רול, דניסו רול, טראפל רול טבעוני 2X, גרין רול 2X, צ'יפוטלה רול, בטטה מקס רול 2X, מתאו רול

מגש טבעוני גדול

(128 יחידות) 16 רולים.
אולטימטיבי 3X, טראפל רול טבעוני 3X, גרין רול טבעוני 2X, צ'יפוטלה רול 3X, בטטה מקס רול 3X, מטאו רול 2X
*התמונות להמחשה בלבד.

מגשי מסיבה

מגש מסיבה דגים

טוויסטד סלמון, טראפל רול, צ'יפוטלה רול, ניו סקין ספייסי רול, טונה סאקה, סופר ספייסי טונה, קלאסיק טונה, ריישי רול, תאי רול, דניסו רול
(80 יחידות) 10 רולים

מגש מסיבה מעורב

טראפל רול, טונה סאקה, ניו סקין ספייסי רול, טונה סאקה, סופר ספייסי טונה, ריישי רול, גרין רול, בטטה מקס, ווג'י טראפל רול, ווג'י צ'יפוטלה רול, מתאו רול
(80 יחידות) 10 רולים. 5 רולים טבעוניים ו5 רולים דגים המורכבים מהרולים המיוחדים של סאקו.

מגש מסיבה טבעוני

בטטה מקס רול X2, גרין רול X2, טראפל רול טבעוני X2, צ'יפוטלה רול טבעוני 2X, מתאו רול טבעוני 2X
(80 יחידות) 10 רולים

מגש מסיבה גדול דגים

טוויסטד סלמון X2, טראפל רול 2X, צ'יפוטלה רול, ניו סקין ספייסי רול 2X, קטרפילר רול, טונה סאקה רול, סופר ספייסי טונה 2X, קלאסיק טונה, ריישי רול, תאי רול, דניסו רול 2X
(128 יחידות) 16 רולים

מגש מסיבה גדול מעורב

טראפל רול, צ'יפוטלה רול, ניו סקין ספייסי רול, טונה סאקה, סופר ספייסי טונה, ריישי רול, תאי רול, דניסו רול, טראפל רול טבעוני 2X, גרין רול 2X, צ'יפוטלה רול 2X, בטטה מקס רול 2X, מתאו רול
(128 יחידות) 16 רולים

מגש מסיבה גדול טבעוני

אולטימטיבי 3X, טראפל רול טבעוני 3X, גרין רול טבעוני 2X, צ'יפוטלה רול 3X, בטטה מקס רול 3X, מטאו רול 2X
(128 יחידות) 16 רולים.
*התמונות להמחשה בלבד.